Impressions

Any 2013

 

Per tots aquells dies que agafaries la impressora i la tiraries riu avall…

Pongo