Balaguer televisió

Balaguer + La Noguera + Catalunya

Any 2013

Juntament amb Compsa Online

www.balaguer.tv

 

Balaguer Televisió volia renovar-se passats uns anys de la seva fundació i ens va venir a buscar. Amb la condició de conservar el blau com a color corporatiu i sense perdre la “B” com a element identificador, calia dotar la imatge de tots aquells atributs que defineixen la cadena de manera subtil i neta. Finestra de la ciutadania, balaguerina i propera. Tots aquests conceptes van ser passats pel filtre d’un estil gràfic neutre i entenedor, tal i com la cadena entén el periodisme.

La imatge que en resulta és la següent:

Balaguer televisió

Balaguer televisió responsive web