Habitatge unifamiliar entre mitgeres; Menàrguens

Menarguens + La Noguera + Catalunya

Arquitecte: Lluís de la Fuente

 

Obra: 2010 + 2011

Menarguens