Habitatge unifamiliar entre mitgeres; Camarasa

Camarasa + La Noguera + Catalunya

Obra: 2009 + 2010

 

Arquitecte: Lluís de la Fuente

 

Camarasa(muntatge)