Be happy my friend

[:ca]Moviment en pro de l’optimisme global que promou iniciatives que arranquin una rialla a la gent en època de crisi. En aquest cas, i com a prova pilot, es van situar un seguit de contenedors de color rosa a la ciutat de Balaguer en els que s’hi podia llegir “Tiri aquí els seus mals rotllos”. Les reaccions van ser diverses…[:es]Movimiento en pro del optimismo global que promueve iniciativas que arranquen una sonrisa a la gente en época de crisis. En este caso, y como prueba piloto, se situaron una serie de contenedores de color rosa en la ciudad de Balaguer en los que se podía leer “Tire aquí sus malos rollos”. Las reacciones fueron diversas …[:]